دانلود فایل:پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT)

پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT)|35031197|begomagoo|پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT),آزمون قضاوت اخلاقی,آزمون قضاوت اخلاقی برای کودکان
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT)

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع قضاوت اخلاقی (MJT)،
در قالب doc و در 20 صفحه، قابل ویرایش.توضیحات:

مقدمه:
کلمه «اخلاقی»از کلمه لاتین mos می آید که ، به معنای عمل به رسوم ، و راه انجام امور است. بنابراین به معنای « تطبیق به راه و روش انسان ها» و مر بوط به درست و غلط و خوش رفتاری ، است. مردم به طور کلی این کلمه را به معنای رفتار درست ، صحیح و خوب می گیرند. رفتار اخلاقی همنوائی با اصول اخلاقی گروه اجتماعی است . یعنی درونی ساختن مجموعه ای از صفات خوب ، اندیشه ها ، و ارزش هائی که مورد تأیید جامعه است و بخشی جدائی ناپذیر از فرد و از طریق فرآیند رشد و تکامل است. رفتار اخلاقی مجموع راههای رفتار شخصی است که بر حسب درستی یا نادرستی اخلاقی قضاوت می شود . بنابراین توانائی انجام قضاوت اخلاقی نقش عمده ای در رشد کلی کودک دارد . قضاوت اخلاقی شامل قابلیت عقلانی و بصیرت در دیدن روابط بین یک اصل انتزاعی و موارد محسوس و قضاوت درباره موقعیت ها به عنوان درست یا غلط با در نظر داشتن دانش معیارهای اجتماعی است. این قضاوت نتیجه فرعی تجارب کلی اجتماعی کودک است . که او را به ارزیابی ارزش یا بی ارزشی یک عمل بد ، یاخوب قادر می سازد . فروید (1933) فرا خود را در این فرآیند عامل اصلی می دانست و برجنبه های مشاهده قضاوت و تنبیه آن تأکید می کرد . با توصیف فرا خود به عنوان بازوی اخلاقی شخصیت که دارای دو جنبه فرعی وجدان و خودآرمانی است ، او ابعاد مؤثر رفتار اخلاقی را بررسی نموده و بر زوایای تاریک رشد اخلاقی پرتو افکنده است. نظریه ای که بیش از پیش بر تحقیقات مربوط به قضاوت اخلاقی تأثیر بخشید .متعلق به روانشناس سوئیسی پیاژه (1928-1933) است که کوشیده مفهوم قواعد اخلاقی کودک را تفسیر کند . او کوشید تا قضاوت اخلاقی کودکان را نسبت به خطاهای عمدی و غیر عمدی بیازماید و شش نوع تفکر اخلاقی را توصیف کند که در کودکان گروه های مختلف سنی ظاهر می گردد. که شامل موارد زیر است : نیت در قضاوت ، نسبی نگری در قضاوت ، استقلال در اصول اخلاقی ، استفاده از معامله به مثل، استفاده از تنبیه برای جبران خسارت ، اصلاح و نظر طبیعی نسبت به بد اقبالی .اخیراً مطالعاتی راجع به قضاوت اخلاقی توسط کولبرگ (1968) صورت گرفته که در آن از کودکان خواسته شده تا میزان اخلاقی بودن رفتار توصیف شده در داستانها را قضاوت کند مطالعه او طرحی مکان نگر عرضه می کند که ساختار عمومی و اشکال تفکر اخلاقی را توصیف کرده است.

شکل گیری آزمون
آزمون حاضر از قضاوت اخلاقی برای کودکان بر مبنای الگوی یک آزمون هوش کلی است که شامل سؤالات استدلال ، قوه تشخیص ، بهترین پاسخ ها و غیره است با این تفاوت که همه سؤالات معنای اخلاقی دارد . این آزمون برای کودکان 6 تا 11 ساله ساخته شده است. همانگونه که قبلاً گفتیم قضاوت اخلاقی توانائی ارزیابی موقعیت ها و امور اخلاقی به عنوان غلط یا درست بر مبنای آگاهی از معیارهای اخلاقی است( وارما1967) بنابراین آزمون مرکب از تعدادی سؤال است که کودک باید در مورد آنها تصمیم اخلاقی بگیرد ، زمینه کاراخلاقی را در اظهار نظرها گروه بندی کند ، رابطه کلمات با معنای اخلاقی را برقرار کند ،یک عمل خاص را ارزیابی نماید . در برابر مشکلات اخلاقی استدلال منطقی کند، و متعارف مناسب ارزش های اخلاقی را انتخاب نماید سؤالات این آزمون بخصوص برای 14 ارزش اساسی متداول در فرهنگ هندی طراحی شده اند . این 14 ارزش به قرار زیرند : Ashima «وظیفه»،«احترام» ،«نقص عهد»، «طهارت»، «بخشش»، «حرص»، «خشم» ،«فضیلت»، «دروغ»، «انتقام»،«سرقت» ،«راستگوئی»، «گناه»، این آزمون به شش گروه تقسیم شده وتوصیف چگونگی سؤالات آزمون به شرح زیر است:
بخش اول : تشخیص – شامل ده سؤالات که هر کدام سه انتخاب دارد . از آزمودنی خواسته شده یکی از موارد را انتخاب نماید که صحیح می داند و در پاسخنامه جلو شماره آن سؤال زیر حرف مربوط علامت ضربدر بزند.
بخش دوم: جملات ناتمام- دارای ده سؤال است که به شکل جملات ناتمام است. برای هرجمله چهار انتخاب داده شده است .آزمودنی یکی از آنها را انتخاب می کند و در پاسخنامه جلو شماره آن سؤال زیر حرف مربوط ضربدرمی زند.
بخش سوم: مقایسه- شامل هشت سؤال است که هر کدام یک جفت کلمه دارد که به هم ربط دارند و یک کلمه هم در کنار آنهاست . در هر سؤال چهار انتخاب وجود دارد آزمودنی باید یکی از موارد را انتخاب کند که با آن یک کلمه رابطه مشابهی دارد و باید در پاسخنامه جلوی شماره سؤال زیر حرف انتخابی بگذارد.
بخش چهارم: بهترین پاسخ اخلاقی- شامل هشت سؤال است که به شرح مختصر حادثه ای است. بدنبال آن سؤال از همان حادثه می آید.زیر سؤال چهار انتخاب وجود دارد .آزمودنی باید در پاسخنامه جلو شماره سؤال زیر حرف انتخابی خود علامت بگذارد.
بخش پنجم: استدلال اخلاقی- شامل شش سؤال است که به شکل مسئله بیان گردیده است و از آزمودنی استدلال منطقی می خواهد . او باید یکی از چهار مورد را انتخاب کرده در پاسخنامه جلو شماره همان سؤال زیر حرف مورد انتخابی ضربدر بزند.
بخش ششم: تعریف- هشت سؤال دارد و هر مورد دارای یک ارزش اخلاقی است . برای هر تعریف چهار انتخاب وجود دارد .آزمودنی باید یکی از تعاریف را انتخاب کند و در پاسخنامه جلو شماره آن سؤال زیر حرف انتخابی علامت ضربدر بزند.
برای هر سؤال فقط یک جواب صحیح وجود دارد( کلید پاسخها در جدول 5 آمده است.) کل سؤالات 50 مورد است . برای هر سؤال درست یک نمره برای جواب غلط صفر داده می شود. بنابراین حداکثر نمره 50 و حداقل نمره صفر است. کل نمره آزمودنی شاخص قضاوت اخلاقی او خواهد بود.

تحلیل سؤالات :
در اصل این آزمون شامل 81 سؤال بود . برای تحلیل سؤال از چارت هارپر ، گونتا و سنگال (1962) استفاده شد . این آزمون روی 370 پسر و دختر 6 تا11 ساله اجرا شد . روش 27% از بالا و پائین نمرات استفاده گردید. ارزش تشخیص وسطح اشکال هر سؤال محاسبه شد. در انتخاب سؤالات ترجیح اصل بر مواردی بود که شاخص تشخیص بالا و سطح اشکال حداقل 50 داشتند . برای انتخاب سؤالات دیگر سطح تشخیص 35 و شاخص اشکال 40 بکار رفت سرانجام پس از تحلیل سؤال 31 مورد حذف شد و 50 سؤال باقیماند.
پایائی اعتبار
پاسخ های 300 کودک به سؤالات نهائی نمره گذاری شد. پایائی نیمه آزمون استفاده از فرمول اسپیرمن براون 93/0 و پایائی آزمون برای سه گروه سنی در جدول 1 عرضه گردیده است.

جزییات بیشتر • عین سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه,سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه,آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه,سوالات آیین دادرسی کیفری,سوالات آیین دادرسی مدنی,سوالات حقوق جزای عمومی و اختصاصی,سوالات حقوق مدنی,سوالات فقه,سوالات ادبیات و آیین نگارش,سوالات حقوق تجارت,سوالات حقوق ثبت,سوالات ادبیات عرب,سوالات حقوق اساسی
 • دانلود فایل* عین سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه *
 • آیین دادرسی کیفری 120 سوال آیین دادرسی مدنی 120 سوال حقوق جزای عمومی و اختصاصی 120 سوال حقوق مدنی 120 سوال فقه 60 سوال ادبیات و آیین نگارش 60 سوال حقوق تجارت 60


 • حقوق قضایی , تحقیق اصل استقلال قضاوت , کار تحقیقی اصل استقلال قضاوت , مقاله اصل استقلال قضاوت , پروژه اصل استقلال قضاوت , تحقیق در مورد اصل استقلال قضاوت , دانلود تحقیق اصل استقلال قضاوت , پایان نامه پیرامون اصل استقلال قضاوت
 • دانلود فایل* تحقیق بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران *
 • فهرست مقدمه بخش اول : كليات فصل اول: اهميت و استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام مبحث اول: اهميت قضا در اسلام بند اول: تعاريف از نظر اسلام و فرق آن با داوري بند د • دانلود قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص,تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص,مقاله قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص,قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص
 • دانلود فایل* دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص *
 • فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 23 صفحه مقدمه وضعیت صدور احكام كیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یكصدو شصت و هفتم قانون اساسی از • پرسشنامه,آزمون,روانسنجی
 • دانلود فایل* پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی *
 • پرسشنامه هوش اخلاقی به عنوان توانایی کاربرد اصول اخلاق جهانی در اخلاقیات، اهداف و مراودات یک فرد از روی قاعده است. این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و هدف آن بررس


 • دانلود پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث,پرسشنامه وودورث,آزمون خصوصیات اخلاقی وودورث,نحوه نمره گذاری ازمون وودورث,روایی و پایایی پرسشنامه وودورث,آزمون وودورث pdf,پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث,آزمون mmpi,آزمون های روانشناختی
 • دانلود فایل* دانلود پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث *
 • ، در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش، شامل: پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث وودورث یکی از محققانی است که در مورد شخصیت و خصوصیات اخلاقی و درجه بندی افراد از
 • پرسشنامه وسواس مذهبی,پرسشنامه وسواس مذهبی پن,مقیاس وسواس مذهبی اخلاقی,پرسشنامه وسواس مذهبی اخلاقی,پرسشنامه وسواس مذهبی آبرامووتیز,پرسشنامه آبرامووتیز و همکاران (2002),مقیاس وسواس مذهبی اخلاقی پن (PIOS)
 • دانلود فایل* پرسشنامه وسواس مذهبی اخلاقی آبرامووتیز و همکاران (2002) *
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات44حجم48/643 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل PIOS توسط آبرامووتیز و همکاران (2002) ساخته شد. این پرسشنامه نشانههای وسواس م


 • پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان,پرسشنامه پایبند بودن به اخلاقیات,پرسشنامه رفتار اخلاقی,دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان,دانلود پرسشنامه پایبند بودن به اخلاقیات,دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی,پرسشنامه رفتار اخلاقی سازمان
 • دانلود فایل* پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان *
 • دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: هدف: ارزیابی میزان پایبندی افراد رفتار های اخلاقی در سازمان. نحوه تکمیل: • پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل,دانلود پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل,دانلود رایگان پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل,پرسشنامه رایگان هوش اخلاقی لنیک و کیل,پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل pdf,دانلود رایگان پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل,پرسشنامه هوش اخلاقی لینک وکیل,پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی لنیک و کیل,دانلود پرسشنامه هوش اخلاقی لینک وکیل
 • دانلود فایل* دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش و ارزیابی هوش اخلاقی لنیک و کیل *
 • (2005) مشخصات فایل تعداد صفحات3حجم22/409 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل در سال (2005) پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل در • پرسشنامه هوش اخلاقی ,پرسشنامه هوش اخلاقی مدیران,پرسشنامه مهارت های ارتباطی,پرسشنامه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر مهارت های ارتباطی
 • دانلود فایل* پرسشنامه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر مهارت های ارتباطی *
 • بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد مشخصات فایل تعداد صفحات5حجم0/15 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیری


 • پرسشنامه جو اخلاقی کاری,پرسشنامه مدیریت,اخلاق کار
 • دانلود فایل* پرسشنامه جو اخلاقی کاری *
 • این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد به کار رفته است. تعداد سوالات پرسشنامه 26 سوال است که 6 بعد را مورد سنجش قرار می

 • پرسشنامه ارزشهای اخلاقی,پرسشنامه ارزشهای سازمانی,پرسشنامه ارزش های شوارتز,پرسشنامه ارزشهای شوارتز,پرسشنامه ارزشهای اخلاقی در سازمان,ارزشهای اخلاقی در سازمان,پرسش نامه ارزش های اخلاقی در سازمان,دانلود پرسشنامه ارزشهای اخلاقی,پرسشنامه اخلاق
 • دانلود فایل* پرسشنامه ارزش های اخلاقی در سازمان *
 • دانلود پرسش نامه با موضوع ارزش‌ های اخلاقی در سازمان، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از توضیحات پرسش نامه: اغلب اوقات زمانی که بحث اخلاقیات در سازم


 • جو اخلاقی,ویکتور و کولن,محقق ساخته
 • دانلود فایل* پرسشنامه جو اخلاقی *
 • دانلود پرسشنامه جو کاری اخلاقی بر اساس مدل ویکتور و کولن این پرسشنامه در راستای شناسایی جو کاری اخلاقی در 6 بعد مراقبت و توجه، قوانین و مقررات، ضوابط، ابزاری، ک
 • پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث,تحقیق خصوصیات اخلاقی وودورث,آزمون خصوصیات اخلاقی وودورث
 • دانلود فایل* پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث *
 • توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع خصوصیات اخلاقی وودورث، در قالب doc و در 11 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: وودورث یکی از محققانی است که در مورد شخصیت و خصوصیات اخ
 • پرسشنامه,آزمون,روانسنجی
 • دانلود فایل* پاور پوینت رهبری اخلاقی *
 • رهبري و مديريت در محيطهاي كار از طريق ساز و كارهاي مختلفي، شكل رفتار و ادراكات كاركنان را تحت تأثير قرار ميدهد. اين تأثيرات بخشي به عناصر شخصيتي ورواني مديران و


 • روانشناسی , علوم تربیتی , تحول اخلاقی , دانلود پاورپوینت تحول اخلاقی , پاورپوینت در مورد تحول اخلاقی , تحقیق تحول اخلاقی , پاورپوینت درباره تحول اخلاقی , پاورپوینت راجع به تحول اخلاقی , پاورپوینت آماده تحول اخلاقی , تحقیق در مورد تحول اخلاقی ,کودک , ,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت تحول اخلاقی *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع تحول اخلاقی Moral Development ، با فرمت ppt و در 42 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : مقدمه در جهان کنونی، اخلاق انسانی در غایت


 • معنویت در محیط کار,ابعاد معنویت در محیط کار ,مقاله روانشناسی,دانلود مقاله روانشناسی,مقاله علوم تربیتی,بررسی معنویت در محیط کار,دانلود تحقیق در مورد معنویت,مقاله معنویت,مقاله در مورد شادی در مدارس,تأثیر معنویت در کار بر شادی آموزشی مدارس
 • دانلود فایل* مقاله بررسی تأثیر معنویت در کار بر شادی آموزشی مدارس (بعد اخلاقی) *
 • مقـدمه وتشریح مسئـالـه: برای زمان های طولانی، انسان ها در جستجوی منبع شادی بوده اند، بنابراین مطالعه و بررسی شادی و علل اصلی آن مناسب و لازم می باشد.. رویکردهای


 • ادبیات, چارچوب نظری و پژوهش های تحقیق نظریه ها و مفاهیم تربیت اخلاقی,مبانی نظری تعریف تربیت اخلاقی,پایان نامه انواع مفهوم تربیت اخلاقی,پیشینه تحقیق نظریه های و مدلهای تربیت اخلاقی,چارچوب پژوهش تربیت اخلاقی,آریافایل
 • دانلود فایل* مبانی نظری و پژوهش های تحقیق نظریه ها و مفاهیم تربیت اخلاقی *
 • دانلود فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های تربیت اخلاقی در 36 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. فهرست مطالب: مقد


 • تحقیق بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی,آریافایل,مقاله بررسی هوش اخلاقی,پروژه بررسی مهارتهای اجتماعی,پایان نامه رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی,پایان نامه عملکرد تحصیلی,پاورپوینت مهارتهای اجتماعی,پاورپوینت بررسی ,,,
 • دانلود فایل* تحقیق بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی *
 • ، در قالب ورد و قابل ویرایش: قسمتی از متن: مقدمه: انسان موجودی اجتماعی است و به همین دلیل ازلحظه تولد تا آخرعمردراجتماع به سر می برد ودائما درتعامل با انسان های


 • پاورپوینت تاثیر مواد غذایی در بد اخلاقی,دانلود پاورپوینت,پاورپوینت تغذیه سالم,تغذیه و خلق و خو,مواد غذایی در بد اخلاقی,پاورپوینت بد اخلاقی
 • دانلود فایل* پاورپوینت تاثیر مواد غذایی در بد اخلاقی *
 • مقدمه: آیا این روزها بد خلق شده اید و تصور می کنید که همکاران یا همسرتان روی اعصاب تان رژه می روند؟ درست است که گاهی شرایط بیرونی باعث تحریک اعصاب می شوند اما ب


 • تحقیق بررسی سیره اخلاقی پیامبر,تحقیق سیره فردی پیامبر,سخن گفتن پیامبر,سیره اخلاقی حضرت محمد,اخلاق اجتماعی پیامبر,تأملی بر سیره اخلاقی پیامبر,نمونه هایی از سیره اخلاقی,اخلاق خانوادگی پیامبر
 • دانلود فایل* تحقیق بررسی الگو قراردادن سیره اخلاقی پیامبر اعظم (ص) *
 • دانلود ، در قالب DOC و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فهرست مطالب: مقدّمه چکیده الف. واژه «سیره» ب. واژه «اخلاق» شمّه ای از گوهر وجودی سیره فردی پیامبر اعظم(صلی


 • روانشناسی , علوم تربیتی , بررسی دیدگاههای مذهبی در رابطه با مقتضیات اخلاقی خودکشی, دانلود پاورپوینت بررسی دیدگاههای مذهبی در رابطه با مقتضیات اخلاقی خودکشی, پاورپوینت در مورد بررسی دیدگاههای مذهبی در رابطه با مقتضیات اخلاقی خودکشی, تحقیق بررسی دیدگاه,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت بررسی دیدگاههای مذهبی در رابطه با مقتضیات اخلاقی خودکشی *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی دیدگاههای مذهبی در رابطه با مقتضیات اخلاقی خودکشی ، با فرمت ppt و در 16 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : دین و مذهب در خو


 • داوری اخلاقی, دانلود پاورپوینت داوری اخلاقی, پاورپوینت در مورد داوری اخلاقی, تحقیق داوری اخلاقی, پاورپوینت درباره داوری اخلاقی, پاورپوینت راجع به داوری اخلاقی, پاورپوینت آماده داوری اخلاقی, تحقیق در مورد داوری اخلاقی, ppt , pdf , تحقیق با موضوع داوری,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت داوری اخلاقی *
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 22 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مدل منطق موقعیت علی پایا دراین مدل رابطه کنشگر با نهاد را ابتدا باید به دقت روشن کرد . س


 • راهنمای اخلاقی کارآزمایی بالینی, دانلود پاورپوینت راهنمای اخلاقی کارآزمایی بالینی, پاورپوینت در مورد راهنمای اخلاقی کارآزمایی بالینی, تحقیق راهنمای اخلاقی کارآزمایی بالینی, پاورپوینت درباره راهنمای اخلاقی کارآزمایی بالینی, پاورپوینت راجع به راهنمای ا,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت راهنمای اخلاقی کارآزمایی بالینی *
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 46 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: براساس کدها و دستورالعمل ها: کميته‌ي اخلاق در پژوهش علاوه بر بررسي و تصويب طرح‌نامه و دس


 • امام کاظم , تحقیق امام کاظم , دانلود تحقیق در مورد امام کاظم , دانلود تحقیق امام کاظم , مقاله در موردامام کاظم , پاورپوینت امام کاظم , پروژهامام کاظم , تحقیق آماده در مورد امام کاظم , مقاله امام کاظم , پروژه آماده در مورد امام کاظم
 • دانلود فایل* تحقیق فضایل اخلاقی امام کاظم (علیه السلام) *
 • دانلود تحقیق با موضوع فضایل اخلاقی امام کاظم (علیه السلام)، در قالب Word و در 192 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : يكي از غلامان امام صادق عليه السلام گفت


 • روانشناسی , علوم تربیتی , مشکلات اخلاقی, دانلود پاورپوینت مشکلات اخلاقی, پاورپوینت در مورد مشکلات اخلاقی, تحقیق مشکلات اخلاقی, پاورپوینت درباره مشکلات اخلاقی, پاورپوینت راجع به مشکلات اخلاقی, پاورپوینت آماده مشکلات اخلاقی, تحقیق در مورد مشکلات اخلاقی,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت مشکلات اخلاقی *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع مشکلات اخلاقی ، با فرمت ppt و در 83 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : Are we replacing morality with therapy, in confused and da


 • اصول اخلاقی تحقیق, دانلود پاورپوینت اصول اخلاقی تحقیق, پاورپوینت در مورد اصول اخلاقی تحقیق, تحقیق اصول اخلاقی تحقیقپاورپوینت درباره اصول اخلاقی تحقیق, پاورپوینت راجع به اصول اخلاقی تحقیق, پاورپوینت آماده اصول اخلاقی تحقیق, تحقیق در مورد اصول اخلاقی ت,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت اصول اخلاقی تحقیق *
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 46 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: راهنماي عمومي اخلاق در پژوهش‌هاي داراي آزمودني انساني در جمهوري اسلامي ايران، دربردارنده


 • روانشناسی , علوم تربیتی , رذایل اخلاقی, دانلود پاورپوینت رذایل اخلاقی, پاورپوینت در مورد رذایل اخلاقی, تحقیق رذایل اخلاقی, پاورپوینت درباره رذایل اخلاقی, پاورپوینت راجع به رذایل اخلاقی, پاورپوینت آماده رذایل اخلاقی, تحقیق در مورد رذایل اخلاقی,کودک , ,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت اخلاق اسلامی مبحث رذایل اخلاقی *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع اخلاق اسلامی مبحث رذایل اخلاقی ، با فرمت ppt و در 30 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : ارتکاب گناه در روایاتی از پیامبر (ص)آمده


 • رفتار اخلاقی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با غیر مسلمانان,, دانلود تحقیق ,رفتار اخلاقی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با غیر مسلمانان,, پاورپوینت در مورد ,رفتار اخلاقی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با غیر مسلمانان,, تحقیق ,رفتار اخلاقی پیامب,,,
 • دانلود فایل* تحقیق رفتار اخلاقی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با غیر مسلمانان *
 • دانلود تحقیق با موضوع رفتار اخلاقی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با غیر مسلمانان، در قالب Word و در 47 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : اسلام را بايد هم د


 • تحقیق رشد اخلاق,مقاله رشد اخلاقی,پایان نامه رشد اخلاقی,پروژه رشد اخلاقی,رشد اخلاقی,تفکر اخلاقی,روان شناسی رشد اخلاقی,نگرش جدید به رشد اخلاقی,رشد قضاوت و وجدان اخلاقی,اخلاق تابعی,وجدان اخلاقی,اخلاق مبتنی بر عدالت,اخلاق مبتنی بر مراقبت,رشد
 • دانلود فایل* مقاله رشد اخلاقی نوجوان *
 • چکیده: چگونگی رشد اخلاقی، ارزشی و دینی در نوجوانان و جوانان از موضوعات مهم روان شناسی رشد است که روان شناسان بزرگ درباره آن به تحقیق و نظریه پردازی پرداخته اند.


 • روانشناسی , علوم تربیتی , فضیلت های اخلاقی اجتماعی, دانلود پاورپوینت فضیلت های اخلاقی اجتماعی, پاورپوینت در مورد فضیلت های اخلاقی اجتماعی, تحقیق فضیلت های اخلاقی اجتماعی, پاورپوینت درباره فضیلت های اخلاقی اجتماعی, پاورپوینت راجع به فضیلت های ا,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت فضیلت های اخلاقی اجتماعی *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع فضیلت های اخلاقی اجتماعی ، با فرمت ppt و در 21 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : یکی ازاصول حاکم بررفتارمؤمن احسان ونیکی است . «


 • روانشناسی , علوم تربیتی , آشنایی بابرخی رذایل اخلاقی, دانلود پاورپوینت آشنایی بابرخی رذایل اخلاقی, پاورپوینت در مورد آشنایی بابرخی رذایل اخلاقی, تحقیق آشنایی بابرخی رذایل اخلاقی, پاورپوینت درباره آشنایی بابرخی رذایل اخلاقی, پاورپوینت راجع به آشنایی ب,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت آشنایی بابرخی رذایل اخلاقی *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی بابرخی رذایل اخلاقی ، با فرمت ppt و در 15 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : -ارتکاب گناه ارتکاب گناه وخارج شدن ازقلمرواطا


 • تحلیل اخلاقی موارد آموزشی و بالینی Ethical Case Analysis, دانلود پاورپوینت تحلیل اخلاقی موارد آموزشی و بالینی Ethical Case Analysis, پاورپوینت در مورد تحلیل اخلاقی موارد آموزشی و بالینی Ethical Case Analysis, تحقیق تحلیل اخلاقی موارد آموزشی و بالینی ,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت تحلیل اخلاقی موارد آموزشی و بالینی Ethical Case Analysis *
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 14 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مورد 1-1 وقتی کلاس دکتر دارابی اتندینگ رشته رادیولوژی تمام شد امید دانشجوی سال سه به فکر


 • تحقیق بررسی رابطه هوش اخلاقی و دعای مکارم اخلاق امام سجاد (ع),پایان نامه هوش اخلاقی,آریافایل,پروژه بررسی هوش اخلاقی و دعای مکارم,ارتباط بین هوش اخلاقی و دعای مکارم,هوش اخلاقی چیست,تحقیق هوش اخلاقی
 • دانلود فایل* تحقیق بررسی رابطه هوش اخلاقی و دعای مکارم اخلاق امام سجاد (ع) *
 • ، در قالب ورد و قابل ویرایش تعریف هوش اخلاقی توانایی درک درست از نادرست است. این عبارت به معنای برخوردار بودن از عقاید اخلاقی راسخ و قوی و عمل کردن به آن هاست.


 • امام حسن ,خدا محوری, حدیث ,مشورت کردن ,بخل ,مجالست با علما
 • دانلود فایل* پاورپوینت احادیث اخلاقی امام حسن(ع) *
 • این پاورپوینت 28اسلایدی شامل سخنان و احادیث اخلاقی امام حسن (ع) هستش . این سخنان گوهر بار در مورد موضوعات زیر می باشد: شناختن زیرک ترین/احمق ترین و گرامی ترین ا


 • دانلود تحقیق هوش,تحقیق هوش doc,تحقیق کامل هوش اخلاقی,تحقیق درباره هوش اخلاقی,تحقیق هوش با فرمت ورد,تحقیق درمورد هوش چیست,تحقیق دانش آموزی درباره هوش,تحقیق دانشجویی درباره هوش
 • دانلود فایل* دانلود تحقیق هوش اخلاقی با فرمت ورد *
 • هدف از این تحقیق بررسی هوش اخلاقی با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات34حجم83/833 کیلوبایت فرمت • دانلود پایان نامه سقط جنین,ارزیابی اخلاقی و روانی سقط جنین و بررسی فقهی و حقوقی آن از نگاه شیعه,بررسی اخلاقی و روانی سقط جنین,سقط جنین در فقه امامیه,بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین از نگاه امامیه,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق
 • دانلود فایل* ارزیابی اخلاقی و روانی سقط جنین و بررسی فقهی و حقوقی آن از نگاه شیعه *
 • در این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات37حجم0/79 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته حقوق چكیده واقعیت این است كه سقط جنین،


 • مبانی نظری هوش اخلاقی,پیشینه تحقیق هوش اخلاقی,چارچوب نظری مدل های هوش اخلاقی,مبانی نظری مدل های هوش اخلاقی,پیشینه تحقیق مدل های هوش اخلاقی,پیشینه پژوهش مدل های هوش اخلاقی,فصل دوم پایان نامه مدل های هوش اخلاقی,پیشینه داخلی و خارجی مدل های هوش اخلاقی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های هوش اخلاقی,,,,,,,
 • دانلود فایل* مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی و مدل های آن 57 صفحه *
 • دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی و مدل های آن ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با


 • مبانی نظری هوش اخلاقی,پیشینه تحقیق هوش اخلاقی,مبانی نظری اصول هوش اخلاقی,پیشینه تحقیق اصول هوش اخلاقی,پیشینه داخلی اصول هوش اخلاقی,پیشینه خارجی اصول هوش اخلاقی,پیشینه پژوهش اصول هوش اخلاقی,چارچوب نظری اصول هوش اخلاقی,فصل دوم پایان نامه اصول هوش اخلاقی
 • دانلود فایل* مبانی نظری و پیشینه تحقیق اصول هوش اخلاقی 56 صفحه *
 • دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اصول هوش اخلاقی ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع ب


 • مبانی نظری هوش اخلاقی,پیشینه تحقیق هوش اخلاقی,فصل دوم پایان نامه هوش اخلاقی کارکنان,مبانی نظری هوش اخلاقی کارکنان,پیشینه تحقیق هوش اخلاقی کارکنان,پیشینه داخلی هوش اخلاقی کارکنان,پیشینه خارجی هوش اخلاقی کارکنان,پیشینه پژوهش هوش اخلاقی کارکنان,چارچوب نظری هوش اخلاقی کارکنان
 • دانلود فایل* مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی کارکنان 55 صفحه *
 • دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی کارکنان ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با مناب


 • مبانی نظری هوش اخلاقی,پیشینه تحقیق هوش اخلاقی,فصل دوم پایان نامه هوش اخلاقی کارکنان,مبانی نظری هوش اخلاقی کارکنان,پیشینه تحقیق هوش اخلاقی کارکنان,پیشینه داخلی هوش اخلاقی کارکنان,پیشینه خارجی هوش اخلاقی کارکنان,پیشینه پژوهش هوش اخلاقی کارکنان,چارچوب نظری هوش اخلاقی کارکنان
 • دانلود فایل* فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش هوش اخلاقی کارکنان *
 • دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی کارکنان ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با مناب


 • ​​​​​​​مبانی نظری اخلاق کار,​​​​​​​مبانی نظری هوش اخلاقی,پیشینه تحقیق اخلاق کار,پیشینه تحقیق هوش اخلاقی,فصل دوم پایان نامه اخلاق کار,فصل دوم پایان نامه هوش اخلاقی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق کار,مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی
 • دانلود فایل* مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق کار و هوش اخلاقی 55 صفحه *
 • دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی کارکنان ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با مناب • هوش اخلاقی کارکنان,اصول هوش اخلاقی کارکنان,اصول هوش اخلاقی در مدیریت,اصول هوش اخلاقی در اسلام,تعریف و ماهیت اخلاق در کار,پایان نامه هوش اخلاقی کارکنان,تاثیر هوش اخلاقی بر عملکرد سازمان,مدل های مختلف در مورد هوش اخلاقی,دیدگاه ها و نظریات مختلف در مورد هوش اخلاقی  
 • دانلود فایل* دیدگاه ها و مدل های مختلف در مورد هوش اخلاقی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان *
 • این پایان نامه در مورد هوش اخلاقی و با موضوع . می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات53حجم130/574 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این پایان نامه در مورد هوش


 • هوش اخلاقی کارکنان,اصول هوش اخلاقی کارکنان,اصول هوش اخلاقی در مدیریت,اصول هوش اخلاقی در اسلام,تعریف و ماهیت اخلاق در کار,پایان نامه هوش اخلاقی کارکنان,تاثیر هوش اخلاقی بر عملکرد سازمان,مدل های مختلف در مورد هوش اخلاقی,دیدگاه ها و نظریات مختلف در مورد هوش اخلاقی  
 • دانلود فایل* اصول هوش اخلاقی کارکنان و بررسی آن در مدیریت و دین اسلام *
 • این پایان نامه در مورد هوش اخلاقی و با موضوع . می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات52حجم130/526 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این پایان نامه در مورد هوش • مبانی نظری هوش اخلاقی,پیشینه تحقیق هوش اخلاقی,فصل دوم پایان نامه هوش اخلاقی مدیران,مبانی نظری هوش اخلاقی مدیران,پیشینه تحقیق هوش اخلاقی مدیران,پیشینه داخلی هوش اخلاقی مدیران,پیشینه خارجی هوش اخلاقی مدیران,پیشینه پژوهش هوش اخلاقی مدیران,چارچوب نظری هوش اخلاقی مدیران
 • دانلود فایل* مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی مدیران 50 صفحه *
 • دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی مدیران ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع