دانلود فایل:مقاله بررسی تكنیك مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات

مقاله بررسی تكنیك مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات|40089716|begomagoo|تحقیق بررسی تكنیك مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات,فایل بررسی تكنیك مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات,مقاله بررسی تكنیك مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات,دانلود تحقیق بررسی تكنیك مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات,بررسی تكنیك مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات,تكنیك مشاهده ,مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان مقاله بررسی تكنیك مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

مقاله بررسی تكنیك مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات در 18 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه

مشاهده یكی از روشهای موثر و كارآمد درتحقیقات اجتماعی است. این روش از مهمترین روشهای كسب اطلاعات محسوب می شود. مشاهده این امكان را به محقق می دهد كه محقق مستقیماً پدیده مورد مطالعه را ببیند و واقعیت را به صورت مستقیم یا بی واسطه درك كند. روش مشاهده نه تنها به طور مستقل می تواند یك منبع قوی و شیوه ای مناسب برای گرد آوری اطلاعات درتحقیقات اجتماعی باشد، بلكه گاهی نیز به عنوان یك روش تكمیلی در كنار سایر روشهای گردآوری اطلاعات نیز مورد استفاده می گیرد.

روش مشاهده از عمده ترین و مهم ترین شیوه های تحقیق درعلوم اجتماعی است، اما كمتر از سایر شیوه های دیگر گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرارگرفته است. هیچ شیوه ای به اندازه مشاهده مستقیم درمیدان تحقیقی نمی تواند محقق را در رابطه نزدیك با پدیده های مورد مطالعه قرار دهد.

دراكثر رشته های علوم انسانی از جمله جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصاد، تاریخ، باستان شناسی، روان شناسی و مردم شناسی نیز از روش مشاهده استفاده می‌شود.

اهمیت نقش مشاهده تنها درگرد آوری اطلاعات به صورت یك روش مستقل یا تكمیلی پایان نمی پذیرد، بلكه دربعضی از تحقیقات محقق ناگزیر است برای بررسی نتایج تحقیقاتی كه مبتنی بر سایر روشهای گردآوری اطلاعات باشد نیز از روش مشاهده استفاده كند؛ به عبارت دیگر برای اطمینان از صحت نتایج تحقیق یا داده های گردآوری شده از طریق سایر روشها، محقق باید به میدان آمده و پدیده مورد مطالعه را از نزدیك مشاهده نماید تا برای داده های گرد آوری شده تاییدیه بگیرد.

(حافظ نیا، 1381: 8-206)

مشاهده :

مشاهده از رایج ترین و مهم ترین شیوه ها و ابزار تحقیق به شمار می رود كه در اكثر علوم كاربرد دارد به تعبیر وب، تمامی تحقیقات اجتماعی با مشاهده آغاز می‌شوند و با آن نیز پایان می پذیرد، به بیان دیگر، مشاهده جزیی اجتناب ناپذیر از هر مطالعه درباب هر پدیده اجتماعی می باشد (ساروخانی، 1381: 174). مشاهده مستلزم توجه منظم و سیستماتیك و ثبت رویدادها، رفتارها و موضوعاتی است كه در محیط اجتماعی، مكان یا محل مورد تحقیق وجود دارد (مارشال و اسمن، 1995، به نقل از ازكیا).

تعاریف متعددی از مشاهده شده است از جمله اینكه: «مشاهده روزمره و مشاهده علمی، دریافت و درك هدفمند محیط از طریق اندامهای حسی (نه تنهاچشم) و ثبت این دریافت ها در واحدهای اطلاعاتی است. (اتسلندر، 1926، به نقل از ازكیا)

رنه كیونیك درتعریف مشاهده می نویسد كه رابطه ما با جهان به وسیله حواس پنجگانه به وجود می آید و ما با كمك آن حواس، به تجربیات خود می اندوزیم. بدین معنا، مشاهده نوعی كسب تجربه از جهان است كه ازطریق ساده، تا طرق علمی به وسیله جلا دادن و تیز كردن حساب شده ادراك و حواس انجام گیرد. (كیونیك، 1976: 1، به نقل از رفیع پور).

درتعریف مفهوم مشاهده می توان گفت، مشاهده جزیی اجتناب ناپذیر از هر مطالعه درباب پدیده های اجتماعی است، یا اینكه مشاهده شروع كننده و خاتمه دهنده تمامی تحقیقات اجتماعی است (كیوی و كامپنهود، 86 15:19)

مشاهده یكی از راه های عمده كسب اطلاعات در روش تحقیقی میدانی است كه عمدتاً در مردم شناسی و قوم نگاری به كار می رود. در مواقعی كه یك محقق می خواهد درباره مسائلی تحقیق كند كه تاكنون اطلاعات كافی در آن باره وجود ندارد، عموماً از تكنیك مشاهده استفاده می شود. به عنوان مثال اگر خواسته شود در مورد ایل های ایرانی تحقیقی صورت گیرد، چون منابع و اطلاعاتی دراین زمینه وجود ندارد پس بهترین راه، مشاهده این ایلها می باشد (رفیع پور، 1382: 55)

سابقه استفاده و كاربرد روش مشاهده به اواخر قرن 17 میلادی برمی گردد یعنی زمانی كه اروپاییان برای تسلط یافتن بركشورهای آسیایی و جهان سوم نیازمند آگاهی از فرهنگ، آداب و رسوم، اعتقادات و … مردم بومی آن سرزمینها شدند و بدین ترتیب رشته علوم مردم شناسی شكل گرفت. روش مشاهده را اولین بار مكتب شیكاگو در تحقیقات جامعه شناختی به كاربرد . (ازكیا، 1382: 9-408)

اهمیت و مزایای مشاهده دراین می باشد كه درصورت استفاده از روش مشاهده، مطالعه‌ی بی واسطه موضوع تحقیق و فقدان تورش بوجود می آید و به عنوان طبیعی‌ترین، مهمترین و پركاربردترین شیوه ها و ابزار ضروری تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد (كیوی و كامپنهود، 1986: 98)

كاربرد مشاهده :

مشاهده به عنوان یكی از ابزار ضروری هر تحقیق است اما در مواردی محقق ناچار باید از آن استفاده كند. از جمله این موارد می توان ا شاره كرد به :

1- درصورت عدم دستكاری داده ها در سطح كلان- مثلاً بررسی تاثیر نظام حزبی بر دموكراسی؛ كه در این خصوص نمی توان با تعطیلی حزب یا پارلمان، نقش و تأثیر آنرا در جامعه بررسی كرد.

2- درصورت عدم امكان مصاحبه درتحقیق، مثلاً دربررسی رفتار گروهی كودكان یا هنگام بروز وضعیت حساس و پرتنش و خصومت بین دو قوم، و یا عدم آشنایی محقق با زبان جامعه آماری

(ساروخانی، 1381: 175)

شاخصهای مشاهده:

محقق در آغاز باید تصمیم بگیرد چه چیز را مورد مشاهده قرار دهد از این رو شاخصهایی را مد نظر خود قرار می دهد كه معمولاً به چهار شاخص اشاره می‌شود:

حركتی، زبانی، مكانی، فرازبان.

1- شاخص های حركتی/ بیانی: هر عمل، رفتار یا حركتی كه از جانب موضوعات مورد مشاهده بروز كند مانند حركات سرو دست و بدن.

2- شاخص های زبانی/ بیانی/ صوتی: محتوای سخن و كلام كه با توجه به زیر و بم بودن صدا، ادا می شود مانند بیان سریع یا كند یا كیفیت زبان یا پوتوق.

3- شاخص های فضایی/ مكانی: زمینه های ارتباطات، گرایش ها، نگرش ها، باورها، علایق و عقاید افراد كه دریك جمع مد نظر قرار گیرد مانند آزمون مورنو و رابرت بیلز.

4- شاخص های فرا زبان: با این شاخصها ژرفای تحقیق فزونی می یابد و شناخت واقعیت بهتر صورت می گیرد. رفتار فرا زبان مانند بلند یا آهسته سخن گفتن، قطع كردن سخن دیگران، تغییر آهنگ كلام و … (همان: 81-177)

انواع مشاهده :

پس از بیان اهمیت مشاهده در تحقیقات اجتماعی لازم است انواع آن ذكر گردد كه عبارتند از:

1-مشاهده نامرئی:

رفتار در این نوع مشاهده طبیعی است و موقعیت تحقیق به واقعیت نزدیك تر است. دراین نوع مشاهده از وسایلی نظیر دوربین مخفی، آیینه و … استفاده می شود. از جمله كسانی كه به این مشاهده دست می زنند می توان به روزنامه نگاران و دست اندركاران رسانه ها اشاره كرد.

2-مشاهده فعال:

این نوع مشاهده در برابر مشاهده پذیرا یا منفعل قرار دارد و زمانی است كه محقق به مشاهده ساده نمی پردازد بلكه خود به كار دستكاری متغیرها دست می زند و شرایط ویژه پدید می آورد تا نتایج آن را یادداشت كند. (همان : 185).

3-مشاهده ناپیوسته:

مطالعات طولی نظیر پانل یا روند پژوهی در این نوع مشاهده جای می گیرند. بدین صورت كه محقق نسلی را در یك زمان (t) مطالعه می كند، سپس در فاصله زمانی معینی تكرار می شود (ازكیا، 1382: 415)محاسن روش مشاهده این موارد عبارتند از :

1- بزرگترین مزیت مشاهده این است كه روشی است مستقیم كه از طریق آن می‌توان به اطلاعات دست اول دست یافت و در مجموع درحالت طبیعی دسترسی به رفتار و حوادث بدون دخالت سایر عوامل از طریق مشاهده ممكن است
(طالقانی، 1381: 105)

2- حجم اطلاعات وسیعتری از محیط و فرد یا افراد مورد مشاهده به دست محقق می رسد.

3- این روش برای شناخت افرادی كه قادر به بیان وضعیت خود از طریق دیگر نیستند، نظیر كودكان، بیماران روانی و … روش مناسبی است.

4- این روش می تواند به عنوان روش كنترل برای سایر روشهای گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.

5- مشكلات زبانی و فرهنگی همانند سایر روشها تاثیر كمتری در اجرای روش دارد، مثلاً بعضی اطلاعات را كه از طریق زبان نمی توان گفت از طریق مشاهده می‌توان دریافت نمود.

6- در مشاهده بویژه اگر غیر علنی باشد، مقاومت و جدل و ممانعت احتمالی برسرراه گردآوری اطلاعات وجود ندارد. (حافظ نیا، 1381: 15-214)


معایب روش مشاهده این موارد عبارتند از :

1- روش مشاهده درجامعه ای محدود و در مطالعات مورد كاربرد دارد و برای مطالعات وسیع و جامعه ایی بزرگ مناسب نیست؛ زیرا تدارك مشاهده گران ورزیده و متعدد مقدور نیست.

2- وجود محقق و مشاهده گر در محیط مشاهده باعث می گردد كه شرایط عادی و طبیعی آن تغییر نماید و حالت غیر عادی و غیر طبیعی به خود بگیرد.

3- مشاهده برای تحقیقات تداومی كه زمان طولانی را طلب می كند، روش مقرون به صرفه نیست. (حافظ نیا، 1381 : 215)

4- روش مشاهده با اینكه ژرفانگری و ایجاد قضایای نظری مناسب است، اما برای آزمون فرضیه های مشتق از نظریه روش مناسبی نیست. (طالقانی، 1381: 95)

5- با توجه به این كه شناخت از طریق حواس پنجگانه بدست می آید از این رو اولاً ما از محیط بیرونی خود همه واقعیتها را نمی توانیم مشاهده كنیم، بلكه فقط آن واقعیتهایی برای ما قابل مشاهده اند كه ادراك محدود و درواقع ضعیف ما اجازه می دهند. (رفیع پور، 1382: 103)

6- در روش مشاهده فقط بخشهایی از روباط اجتماعی مشاهده می شود مثلاً روابط بسیار خصوصی یك زن و شوهر را نمی توان مشاهده نماید. (همان: 103)

جزییات بیشتر


 • قرآن,تحقیق در مورد قرآن, قرآن و چگونگی جمع آوری آن,تحقیق در درباره چگونگی جمع آوری قران,قرآن چگونه جمع آوری شد,دانلود پروژه قرآن چگونه جمع آوری شد,انواع قرآن,برخی قرآن های معروف,مشخصات قرآن عثمانی ,رسم الخط موجود در قرآن ,نقطه گذاری کلمات ق
 • دانلود فایل* تحقیق در مورد قرآن و چگونگی جمع آوری آن *
 • قسمتی از متن: بسياری را عقيده بر آن است که كه جمع و ترتيب سوره‏ها پس از وفات محمد براى نخستين بار به دست على سپس‏ زيد بن ثابت و ديگر ياران محمد انجام گرفت. نظر


 • طرح جمع آوري شير,دانلود طرح جمع آوري شير,کارآفرینی جمع آوري شير,طرح کسب و کار جمع آوري شير,طرح کارآفرینی جمع آوري شير,امکان سنجی جمع آوري شير,برآورد هزینه جمع آوري شير,شير,توجیه اقتصادی جمع آوري شير,توجیه فنی جمع آوري شير,طرح اقتصادی جمع آ
 • دانلود فایل* طرح توجیهی جمع آوری شير *
 • توضیحات: طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) جمع آوري شير با ظرفیت 8/5 تن در روز که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. فهرست مطالب: خلاصه طرح مقدمه ت • پاورپوینت در مورد جمع آوری داده ها ,پاورپوینت تکنیک های جمع آوری داده ها ,پاورپوینت آشنایی با روش های جمع آوری داده
 • دانلود فایل* دانلود پاورپوینت روش های جمع آوری داده ها *
 • مشخصات فایل تعداد صفحات28حجم239/846 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت روش های جمع آوری داده ها جهت رشته علوم پایه در 28 اسلاید و با فرمت • پاورپوینت جمع آوری داده,دانلود پاورپوینت جمع آوری داده,پاورپوینت درباره جمع آوری داده
 • دانلود فایل* پاورپوینت آشنایی با روشهای جمع آوری داده ها *
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات28حجم209/265 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل دانلود جهت رشته آمار در قالب 28 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با

 • گزارش کارآموزی عمران , جمع آوري شبكه آب و فاضلاب, گزارش کارآموزی جمع آوري شبكه آب و فاضلاب, طراحی جمع آوري شبكه آب و فاضلاب شهری, طرح جمع آوري شبكه آب و فاضلاب, کارآموزی در مورد جمع آوري شبكه آب و فاضلاب, شبكه آب و فاضلاب, کارآموزی عمران
 • دانلود فایل* گزارش کارآموزی جمع آوری شبکه آب و فاضلاب *
 • دانلود گزارش کارآموزی جمع آوری شبکه آب و فاضلاب، در قالب pdf و در 78 صفحه، غیرقابل ویرایش، شامل: فصل اول: معرفي محل کارآموزي ۱- پروژه فاضلاب بوشهر ۲- خلاصه گزار


 • پاورپوینت اهمیت مدیریت پسماند,پاورپوینت پس مانده و اهميت آن,پاورپوینت هرم مدیریت پسماند چیست,دانلود پاورپوینت پس مانده و اهميت آن,پاورپوینت پس مانده و اهميت آن و جمع آوری و دفع زباله
 • دانلود فایل* پاورپوینت پس مانده و اهميت آن و جمع آوری و دفع زباله *
 • دانلود در 38 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات38حجم1425/235 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 38 اسلاید و با فرم • پاورپوینت آموزش طراحی شبکه فاضلاب,پاورپوینت پروژه طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب,پاورپوینت آموزش طراحی شبکه آب و فاضلاب,پاورپوینت کتاب طراحی شبکه فاضلاب,پاورپوینت مراحل اجرای شبکه فاضلاب
 • دانلود فایل* پاورپوینت کتاب و درس طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری *
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات114حجم805/160 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مهندسی آب در قالب 114 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جا


 • طرح توجیهی جمع آوري شير, دانلود طرح توجیهی جمع آوري شير,کارآفرینی جمع آوري شير,طرح کسب و کار جمع آوري شير,طرح کارآفرینی جمع آوري شير,امکان سنجی جمع آوري شير,برآورد هزینه جمع آوري شير,طرح توجیهی پیرامون جمع آوري شير, طرح تاسیس جمع آوري شير,طرح تجاری,,,
 • دانلود فایل* دانلود طرح توجیهی جمع آوری شير *
 • این طرح توجیهی در رابطه با جمع آوري شيرمی باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با دقت نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه


 • پاورپوینت نمونه برداری از ذرات معلق هوا,پاورپوینت روشهای نمونه برداری از ذرات معلق,پاورپوینت روش های نمونه برداری از ذرات,پاورپوینت رفتار ذرات در هوا و بدن انسان
 • دانلود فایل* پاورپوینت روشهای جمع آوری و نمونه برداری از ذرات *
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات29حجم310/880 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته شیمی در قالب 29 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با


 • پاورپوینت دفع بهداشتی زباله,پاورپوینت روش های دفع زباله,پاورپوینت جمع آوری زباله و روش های دفن بهداشتی پسماندها,دانلود پاورپوینت جمع آوری زباله و روش های دفن بهداشتی پسماندها
 • دانلود فایل* پاورپوینت پاورپوینت جمع آوری زباله و روش های دفن بهداشتی پسماندها *
 • دانلود پاورپوینت جمع آوری زباله و روش های دفن بهداشتی پسماندها در 133 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات133حجم1087/501 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضی


 • پاورپوینت جمع آوری داده,دانلود پاورپوینت جمع آوری داده,پاورپوینت درباره جمع آوری داده
 • دانلود فایل* پاورپوینت روش های جمع آوری داده ها *
 • دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 29 اسلاید و با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات29حجم360/273 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قا


 • پاورپوینت روشهای جمع آوری داده ها,پاورپوینت ,پاورپوینت ,پاورپوینت
 • دانلود فایل* پاورپوینت روشهای جمع آوری داده ها *
 • دانلود در 12 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات12حجم84/370 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 12 اسلاید و با فرمت


 • پروژه کارافرینی جمع آوری شیر(به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز),طرح توجیهی جمع آوری شیر(به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز),کارآفرینی جمع آوری شیر(به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز),دانلود پروژه جمع آوری شیر(به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز),دانلود کارآفرینی جمع آوری شیر(به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز),طرح توجیه فنی جمع آوری شیر(به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز)
 • دانلود فایل* پروژه کارآفرینی جمع آوری شیر (به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز) *
 • پروژه کارآفرینی جمع آوری شیر(به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز)در 39 صفحه ورد قابل ویرایش - 1 مقدمه : کلسیم که نقش اساسی در شکل گیری و استحکام استخوان ها و سلامت دند
 • روشهای جمع آوری اطلاعات امنیتی,روش های جمع آوری اطلاعات نظامی,دانلود کتاب جمع آوری پنهان,شگردهای جمع آوری اطلاعات,روش شناسایی جاسوس,شیوه های نوین جاسوسی سرویس های اطلاعاتی,اطلاعات آشکار,جمع آوری اخبار پنهان
 • دانلود فایل* پاورپوینت آموزش روشهای جمع آوری اخبار *
 • توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش روشهای جمع آوری اخبار، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: به مطالب ارزيابي نشده كه صحت و س


 • مقاله جمع آوری و نگهداری حشرات,روشهای جمع آوری و نگهداری حشرات,كشتن و نگهداری نمونه‌های حشرات,خشك کردن حشرات,غوطه ‌ور کردن حشرات در مایع ,مونته در لام
 • دانلود فایل* دانلود تحقیق جمع آوری و نگهداری حشرات *
 • جمعآوری، نگهداری و كار با نمونه هر متخصص حشره شناسی ، در حین انجام تحقیقات صحرایی مجبور به صید كردن نمونهها و كار با آنهاست. این كار معمولاً شامل جمعآوری و نگهد


 • روش جمع آوری اقلام و معادله کلی,بهای تمام شده کالای فروش رفته,محاسبه بهای تمام شده کالا,بهای تمام شده خدمات در موسسات بازرگانی و تولیدی,مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و طبقه بندی آنها در حسابداری صنعتی,حسابداری بهای تمام شده,حسابداری صنعتی چیست,کلیات و مفاهیم حسابداری بهای تمام شده,حسابداری مدیریت,حسابداری مالی وحسابداری بهای تمام شده,بها
 • دانلود فایل* پاورپوینت روش جمع آوری اقلام و معادله کلی بهای تمام شده خدمات در موسسات بازرگانی و تولیدی *
 • این پاورپوینت در مورد روش جمع آوری اقلام و معادله کلی بهای تمام شده خدمات در موسسات بازرگانی و تولیدی در 38 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: روش جمع آوری اقلام


 • تحقیق درباره روشهای جمع آوری و دفع زباله ,مقاله درباره جمع آوری زباله ,فایل روش های جمع آوری زباله
 • دانلود فایل* تحقیق درباره روشهای جمع آوری و دفع زباله *
 • توضیحات : در 25 صفحه در قالب Word و قابل ویرایش. بخشی از متن : مقدمه زباله به مواد زاید جامدی گفته می شود كه عمدتاً به واسطه فعالیت انسان در بخشهای كشاورزی، صنع


 • جزوه ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)در بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب,بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب,حوادث احتمالی شبکه جمع آوری فاضلاب,ایمنی بهداشت و محیط زیست در شبکه های جمع آوری فاضلاب,تعاریف معتبر با ایمنی و بهداشت شغلی ,ارزیابی ریسک بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب,خطرات موجود در شبکه های فاضلاب
 • دانلود فایل* جزوه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب *
 • مقدمه بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب حوادث احتمالی شبکه جمع آوری فاضلاب ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در شبکه های جمع آوری فاضلاب تعاریف معتبر با ایمنی و • طرح توجیهی جمع اوری شیر به ظرفیت 8500 کیلو گرم در روز,طرح توجیهی,جمع اوری شیر ظرفیت 8500 کیلو گرم در روز,جمع آوری شیر,تولید شیر,شیر گاو,شیر,شیر دوشی,لبنیات
 • دانلود فایل* طرح توجیهی جمع آوری شیر به ظرفیت 8500 كیلوگرم در روز *
 • مقدمه: بررسی های باستان شناسی نشان داده اهلی كردن دام هایی مانند گاو و گوسفند و بز یكی از مراحل مهم در تاریخ زندگی و ادامه حیات انسان روی كره خاكی بوده است. این


 • شرایط نگهداری نمونه های آزمایشگاهی,معیارهای رد یا قبول نمونه های آزمایشگاهی,جدول پایداری نمونه های آزمایشگاهی,مدت زمان نگهداری نمونه های آزمایشگاهی,حداکثر فاصله زمانی قابل قبول بین جمع آوری نمونه تا انجام آزمایش,دستورالعمل نمونه گیری,نمونه گیری,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت دستور العمل روش های صحیح نمونه گیری، جمع آوری و انتقال نمونه به آزمایشگاه *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع دستور العمل روش های صحیح نمونه گیری، جمع آوری و انتقال نمونه به آزمایشگاه ،در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپو • تجزیه زباله ها به وسیله باكتریها,روشهای جمع آوری و دفع زباله,انباشت زباله ها,راه های پیشگیری از خطرات زباله در محیط زندگی,دفن بهداشتی زباله ها,جمع آوری و دفع زباله ,تخلیه مواد زاید جامد زباله ها,زباله های شهری
 • دانلود فایل* دانلود روشهای جمع آوری و دفع زباله *
 • مقدمه زباله به مواد زاید جامدی گفته می شود كه عمدتاً به واسطه فعالیت انسان در بخشهای كشاورزی، صنعتی و شهری تولید می شوند. انسان انواع مواد را با سختی از طبیعت ب • گیاهان دارویی,نگهداری گیاهان,طبیعت
 • دانلود فایل* جمع آوری گیاهان دارویی در طبیعت *
 • جمعآوری گیاهان دارویی در طبیعت جمعآوری گیاهان دارویی در رویشگاه طبیعی آنها جهت بدست آوردن مواد اولیه به نظر كاری آسان میآید اما در واقع این كار نیاز به شناخت و • طرح توجیهی جمع آوری شیر,کارآفرینی,خلاصه طرح,توجیه اقتصادی,طرح سرمایه در گردش,سود ناویژه,سود ویژه,محاسبه نقطه سر به سر,تولید محاسبه كارمزد وام
 • دانلود فایل* طرح توجیهی جمع آوری شیر با ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز *
 • طرح توجیهی جمع آوری شیر با ضرفیت 8500 کیلوگرم در روز فهرست مطالب و جداول : خلاصه طرح مقدمــه توجیه اقتصادی طرح الف – سرمایه گذاری ثابت الف – 1 ) زمی


 • جمع آوری زباله خانگی ,انواع زباله ,زباله های شهری ,زباله های صنعتی
 • دانلود فایل* دانلود تحقیق جمع آوری زباله خانگی *
 • پیشگفتار زُباله یعنی پسمانده و باقیمانده از تولید یا تغییر شکل چیزهای دیگر و نیز آنچه که قبلا استفاده شده و دیگر به آن احتیاجی نیست. از آغاز قرن حاضر در کشورهای • مولفه های تاب آوری,روشهای تاب آوری,تحقیق در مورد تاب آوری,تحقیق کامل تاب آوری,ارتباط بین تاب آوری سلامت روان,ارتباط بین تاب آوری و مراحل رشد روانی
 • دانلود فایل* ویژگیهای دخیل در تاب آوری و روشها و مولفه های تاب آوری *
 • هدف از این تحقیق می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات37حجم96/673 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل به طورکلی، فرآیند تاب آوری در پاسخ به تجربۀ تنیدگی ظاهر می
 • سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی,سیاست,چارچوب,دولت الکترونیک,وسایل و تجهیزات,سرویسهای کابران,سرویس های منطقی فعالیت ها,سرویس های داده ها,ارتباطات,محیط عملیاتی,روند فعالیت ها,ویدئو کنفرانس,فناوری اطلاعات,دانلود ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه
 • دانلود فایل* مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی *
 • *سیاستها و استانداردهای فن آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی* فهرست فصل 1- مقدمه 2 1-1- درباره این گزارش 2 2-1- سیاست EGIT 2 3-1- چارچوب EGIT 4 فصل 2- فن آوریها


 • بررسی فناوری اطلاعات در بانک داری راستین,بررسی فناوری ارتباطات در بانک داری راستین,زیرسیستم‌های IT بانکداری راستین,سامانه بازار گواهی راستین,تحقیق بانک داری راستین,مقاله بانک داری راستین,پاورپوینت بانک داری راستین,پروژه بانک داری راستین
 • دانلود فایل* پاورپوینت بررسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری راستین *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری راستین ، در قالب pptx و در 15 اسلاید، قابل ویرایش، شامل : بانکداری راستین زیرسیستم‌های IT


 • رابطه بین فن آوری اطلاعات و کارایی کارکنان,فن آوری اطلاعات,کارایی کارکنان,فناوری اطلاعات,کارایی کارکنان,تحقیق فناوری اطلاعات,تحقیق کارایی کارکنان,مقاله فناوری اطلاعات,مقاله کارایی کارکنان,پایان نامه فناوری اطلاعات,پایان نامه کارایی کارکنان
 • دانلود فایل* تحقیق بررسی رابطه بین فن آوری اطلاعات و کارایی کارکنان شرکت گاز *
 • دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه بین فن آوری اطلاعات و کارایی کارکنان شرکت گاز، در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: عصر فعلي را برخي عصر
 • تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,تاثیر فناوری بر ساختار سازمانی,میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,تاثیر فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,پروپوزال تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,اثر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی
 • دانلود فایل* پروپوزال بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی *
 • در دانلود پروپوزال پایان نامه به بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران می پردازیم مشخصات فایل تعداد صف


 • تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,تاثیر فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,مبانی نظری تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,مبانی نظری میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی
 • دانلود فایل* مبانی نظری بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی *
 • در دانلود مبانی نظری پایان نامه به بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران می پردازیم مشخصات فایل تعداد


 • دانلود رایگان پاورپوینت بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک داری راستین ,پاورپوینت بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک داری راستین ,زیرسیستم‌های IT بانکداری راستین ,سامانه بازار گواهی راستین (RCM) ,مشخصات و قابلیت‌ها, سامانه بازار گواهی ,,,
 • دانلود فایل* بررسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری راستین *
 • مشخصات فایل: عنوان: تعداد اسلاید: 15 اسلاید قالب بندی: پاورپوینت فهرست مطالب: بانکداری راستین زیرسیستم‌های IT بانکداری راستین سامانه بازار گواهی راستین (RCM) مش • پاورپوینت علل خودكشی,پاورپوینت چه کسانی خودکشی میکنند,پاورپوینت گناه خودکشی,پاورپوینت فکر خودکشی,پاورپوینت علائم خودکشی,پاورپوینت حکم خودکشی بر اثر افسردگی,پاورپوینت خودکشی,پاورپوینت درمان خودکشی,پاورپوینت مشاوره خودکشی
 • دانلود فایل* پاورپوینت مصاحبه و مداخله خودكشی و بررسی عوامل خطر ساز *
 • دانلود پاورپوینت مصاحبه و مداخله خود كشی و بررسی عوامل خطر ساز مشخصات فایل تعداد صفحات30حجم130/75 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت مصاح


 • پاورپوینت مصاحبه انگیزشی,پاورپوینت نمونه مصاحبه با فرد معتاد,پاورپوینت در مورد مصاحبه انگیزشی,پاورپوینت مصاحبه اعتیاد,پاورپوینت اصول و فنون مصاحبه
 • دانلود فایل* پاورپوینت بررسی اصول بنيادی مصاحبه انگيزشی *
 • دانلود جهت رشته روانشناسی مشخصات فایل تعداد صفحات31حجم946/521 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته روانشناسی در قالب 31 اسلاید و با فرمت ppt


 • روانشناسی , علوم تربیتی , مصاحبه انگیزشی, دانلود پاورپوینت مصاحبه انگیزشی, پاورپوینت در مورد مصاحبه انگیزشی, تحقیق مصاحبه انگیزشی, پاورپوینت درباره مصاحبه انگیزشی, پاورپوینت راجع به مصاحبه انگیزشی, پاورپوینت آماده مصاحبه انگیزشی, تحقیق در مورد مصاحبه,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت بررسی مصاحبه انگیزشی *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی مصاحبه انگیزشی، در قالب ppt و در 58 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت :مصاحبه انگیزشی رویکرد انگیزشی سبکی غیر مقابله ای


 • پزشکی , پرستاری , روشهاي جمع آوري اطلاعات, دانلود پاورپوینت روشهاي جمع آوري اطلاعات, پاورپوینت در مورد روشهاي جمع آوري اطلاعات, تحقیق روشهاي جمع آوري اطلاعات, پاورپوینت درباره روشهاي جمع آوري اطلاعات, پاورپوینت راجع به روشهاي جمع آوري اطلاعات, پاورپو,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت روشهاي جمع آوري اطلاعات *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع روشهاي جمع آوري اطلاعات Data collection methods ، با فرمت ppt و در 15 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : Observation1- مشاهده Int • واحد تحليل, جامعه آماري و نمونه گيري, اجزاء اصلي پرسش‌ نامه, طراحي پرسش‌ نامه , طراحی مصاحبه‌ نامه,گردآوري داده‌ها,روش ميداني يا پيمايشي ,روش های نمونه گیری,انواع روش های نمونه گیری,روش هاي سنجش پايايي , روش تحقیق در اقتصاد
 • دانلود فایل* پاورپوینت روش تحقیق در اقتصاد (شناسايي و جمع‌ آوري اطلاعات و داده‌ هاي آماري) *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع روش تحقیق در اقتصاد (شناسايي و جمع‌ آوري اطلاعات و داده‌ هاي آماري)، در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: واحد تحليل جامعه آ • روش های گرد آوری اطلاعات, دانلود پاورپوینت روش های گرد آوری اطلاعات, پاورپوینت در مورد روش های گرد آوری اطلاعات, تحقیق روش های گرد آوری اطلاعاتپاورپوینت درباره روش های گرد آوری اطلاعات, پاورپوینت راجع به روش های گرد آوری اطلاعات, پاورپوینت آماده روش ,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت روش های گرد آوری اطلاعات *
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 24 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: روش های گرد آوری اطلاعات استفاده از پرونده ها و اسناد موجود مشاهده مصاحبه پرسشنامه اطلاع


 • فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی, دانلود پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی, پاورپوینت در مورد فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی, تحقیق فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی, پاورپوینت درباره فن آوری ارتباطات,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی *
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 28 اسلاید قابل ویرایش. فهرست: عصر جامعه دانش پایه و انقلاب نوین آموزشی موانع و راهکارهای رشد خلاقیت کودکان و جوانان تجربه بنیاد دانش و


 • مبانی فن آوری اطلاعات IT, پاورپوینت مبانی فن آوری اطلاعات IT, دانلود رایگان پاورپوینت مبانی فن آوری اطلاعات IT, دانلود پاورپوینت مبانی فن آوری اطلاعات IT, دانلود پاورپوینت در مورد مبانی فن آوری اطلاعات IT, تحقیق مبانی فن آوری اطلاعات IT, پاورپوینت آم,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت مبانی فن آوری اطلاعات (IT ) *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی فن آوری اطلاعات (IT )، در قالب ppt و در 201 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از پاورپوینت : فن آوری اطلاعات چیست ؟ فن آوری اطلاعات ( IT


 • کاربرد فن‌آوری اطلاعات در تحقیق و پژوهش, دانلود پاورپوینت کاربرد فن‌آوری اطلاعات در تحقیق و پژوهش, پاورپوینت در مورد کاربرد فن‌آوری اطلاعات در تحقیق و پژوهش, تحقیق کاربرد فن‌آوری اطلاعات در تحقیق و پژوهش, پاورپوینت درباره کاربرد فن‌آوری اطلاعات در تح,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت کاربرد فن‌آوری اطلاعات در تحقیق و پژوهش *
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 30 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: پژوهش دستی/ مزایا و معایب مزایا 1- عمیق بودن در تحلیل و نتیجه‌گیری 2- ریزبینی و توجه به


 • درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشکی, دانلود پاورپوینت درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشکی, پاورپوینت در مورد درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشکی, تحقیق درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشکی, پاورپوینت درباره درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشکی, پاورپوی,,,
 • دانلود فایل* پاورپوینت درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشکی *
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 93 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: تعريف: پردازش تصوير ديجيتال دانش جديدي است كه در سال هاي اخير پيشرفت هاي زيادي داشته است


 • نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران, تحقیق در مورد نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران, دانلود تحقیق نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران, دانلود رایگان تحقیق نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران, پروژه نقش فن‌آوری اطلاعات د,,,
 • دانلود فایل* نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران *
 • دانلود تحقیق با موضوع ، در قالب Word و در 25 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : چكيده هدف اين مقاله بهبود درك مفاهيم فناوري، داد و ستد سنتي و الكترونيكي سهام


 • گزارش کارآموزی فناوری,گزارش کارآموزی فناوری اطلاعات,گزارش کارآموزی فناوری اطلاعات pdf,گزارش کارآموزی فناوری اطلاعات word,دانلود گزارش کارآموزی فناوری اطلاعات,گزارش کارآموزی راه آهن,گزارش کارآموزی در راه آهن,کارآموزی فناوری اطلاعات
 • دانلود فایل* گزارش کارآموزی بخش فن آوری اطلاعات اداره راه آهن تهران *
 • دانلود گزارش کارآموزی بخش فن آوری اطلاعات اداره راه آهن تهران، در قالب word و در 22 صفحه، قابل ويرايش، شامل: مقدمه بخش اول: درباره راه آهن ایران درباره راه آهن


 • فناوری اطلاعات,فناوری اطلاعات و ارتباطات,فناوری اطلاعات سلامت,فناوری اطلاعات چیست,فناوری اطلاعات بورس,فناوری اطلاعات شهرداری تهرات,جزوه فناوری اطلاعات,تحقیق فناوری اطلاعات,مقاله فناوری اطلاعات,پاورپوینت فناوری اطلاعات
 • دانلود فایل* جزوه آموزشی مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات (مبانی کامپیوتر) *
 • دانلود جزوه آموزشی مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات (مبانی کامپیوتر)، در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مقدمه کامپيوتر واحد پردازش مرکزي سخت افز


 • تحقیق در مورد ی رهبری استراتژی در فن آوری اطلاعات ,ی رهبری استراتژی در فن آوری اطلاعات,دانلود تحقیق در مورد ی رهبری استراتژی در فن آوری اطلاع
 • دانلود فایل* تحقیق در مورد ی رهبری استراتژی در فن آوری اطلاعات *
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 16 صفحه قسمتی از متن .doc : رهبری استراتژی در فن آو


 • گزارش کارآموزی در شرکت فناوری اطلاعات,گزارش کارآموزی در شرکت آواگستر,دانلود گزارش کارآموزی فناوری اطلاعات,گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی در شرکت فناوری اطلاعات,کارآموزی در شرکت آواگستر
 • دانلود فایل* گزارش کارآموزی در یک شرکت فن آوری اطلاعات *
 • دانلود گزارش کارآموزی در یک شرکت فن آوری اطلاعات، در قالب word و در 105 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: معرفی محل کارآموزی تاریخچه شرکت آواگستر سرو چارت سازما